header_om
Sørlandsgarasjen produseres ikke i moduler. Dette gjør at du som byggherre har store muligheter for å tilpasse utseende og detaljer slik som du som byggherre/huseier kan tenke deg å ha det. Våre tre grunnmodeller av Sørlandsgarasjen ser du teginger av på siden grunnmodeller. Disse kan selvsagt leveres med større takvinkel. For eks. vil GD-1 få et gulv på loft på hele 23,7 m2, innforbi knevegg.

Standard leveranser inneholder følgende:

* Ferdige takstoler
* Reisverk og spikerslag ferdig kappet
* 19 x 148 mm dobbeltfalset kledning
* Nødvendig belistning
* Skarpenes dobbelkrum takstein
* Leddport, i heltre gran
* Nørvendig mengde med papp og spiker.
* Komplette tegninger/detaljtegninger, samt monteringsveiledning

(og event. hjelp med byggesøknad)

Byggherre holder selv støping av gulv, samt 25 cm høy mur.

Som tillegg kan leveres:

* Annen type taktekking.
* Annen type porter.
* Tak med 1/2-valm.
* Vinduer.

* Dører
* Takrenner.
* Stående kledning
* Impregnert kledning
* Andre mål og utseende, etter ønske.

Dersom de har behov for mer informasjon om pris - frakt - leveringstid - teknisk informasjon etc. er du selvsagt  velkommen til å ta kontakt med oss, enten pr. mail eller telefon nr 370 39856.