Byggesøknad

Vi er behjelpelige med alle søknadspapirer til byggesøknaden. Når du skal søke om å bygge garasje, er det i de fleste tilfeller nok med byggemelding - tegninger - situasjonsplan - og nabovarsel.
Kontakt oss for nærmere informasjon.